Kompleksowe usługi pielęgniarskie

Wszystkie standardowe zabiegi pielęgniarskie – od wykonywania zastrzyków, przez opatrywanie odleżyn, po cewnikowanie czy zakładanie sond żołądkowych.

USŁUGI

Podstawą do objęcia pielęgniarską opieką długoterminowej domową jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i kwalifikacja wg Skali Bartel.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, którzy uzyskali w ocenie Skali Bartel do 40pkt.

Skala ta służy do oceny ogólnego stanu zdrowia Pacjenta i określa jego stopień samodzielności.

Zapraszamy do kontaktu z nami

Narodowy Fundusz Zdrowia

O NAS

Specjalizujemy się w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej. Naszym celem jest wspieranie pacjentów i ich rodzin w wykonywaniu codziennych czynności pielęgnacyjnych, edukacja z zakresu postępowania w przewlekłej chorobie oraz profilaktyka następstwa niepełnosprawności
Posiadamy zespół wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów stale podnoszących swoje kwalifikacje , z wieloletnim doświadczeniem w opiece nad osobami przewlekle chorymi.
Wspólnie z Rodziną lub opiekunami tworzymy plan opieki pielęgniarskiej w zależności od potrzeb pacjenta.

CERTYFIKATY

Certyfikat ISO 2019
Certyfikat ISO 2008
Polityka Jakości

DRUKI DO POBRANIA

SKONTAKTUJ SIĘ

TELEFONY
Tel. 531 709 703
Tel. 694 643 351
Tel. 793 787 808

EMAIL
opiekapielegniarska@onet.pl

SKONTAKTUJ SIĘ

SIEDZIBA FIRMY
ul. Kościuszki 52
41-503 Chorzów

FILIA
ul. Piłsudskiego 5
41–940 Piekary Śląskie