Kompleksowe usługi pielęgniarskie

Wszystkie standardowe zabiegi pielęgniarskie – od wykonywania zastrzyków, przez opatrywanie odleżyn, po cewnikowanie czy zakładanie sond żołądkowych.

USŁUGI

Podstawą do objęcia pielęgniarską opieką długoterminowej domową jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i kwalifikacja wg Skali Bartel.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, którzy uzyskali w ocenie Skali Bartel do 40pkt.

Skala ta służy do oceny ogólnego stanu zdrowia Pacjenta i określa jego stopień samodzielności.

Zapraszamy do kontaktu z nami

Narodowy Fundusz Zdrowia

O NAS

Specjalizujemy się w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej. Naszym celem jest wspieranie pacjentów i ich rodzin w wykonywaniu codziennych czynności pielęgnacyjnych, edukacja z zakresu postępowania w przewlekłej chorobie oraz profilaktyka następstwa niepełnosprawności
Posiadamy zespół wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów stale podnoszących swoje kwalifikacje , z wieloletnim doświadczeniem w opiece nad osobami przewlekle chorymi.
Wspólnie z Rodziną lub opiekunami tworzymy plan opieki pielęgniarskiej w zależności od potrzeb pacjenta.

CERTYFIKATY

Certyfikat ISO 2019
Polityka Jakości

DRUKI DO POBRANIA

SKONTAKTUJ SIĘ

TELEFONY
Tel. 531 709 703
Tel. 694 643 351
Tel. 793 787 808

EMAIL
opiekapielegniarska@onet.pl

SKONTAKTUJ SIĘ

SIEDZIBA FIRMY
ul. Kościuszki 52
41-503 Chorzów

FILIA
ul. Piłsudskiego 5
41–940 Piekary Śląskie